درخواست ملاقات حضوری

111

جهت درخواست ملاقات با استاندار محترم و معاونین ایشان، با شماره تلفن 111 تماس حاصل فرمایید.