اهداف و وظایف بازرسی وارزیابی عملکرد

1- ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات با واحدهای بازرسی و پاسخگویی به شکایات واحدهای استانی دستگاههای اجرایی استان .

2- استقرار نظام مدیریت عملکرد واحدهای ستادی استانداری و فرمانداری و بخشداری ها .

3- ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور .

4- تنظیم بازرسی موردی و دوره ای و ارائه گزارشات مربوطه .

5- بررسی پیرامون صحت و یا سقم موارد مورد شکایت و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه .

6- تنظیم و اظهار نظر درباره متن قراردادهای استانداری و واحدهای تابعه با اشخاص حقیقی و حقوقی .

7- طرح و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری استانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی .

8- انجام امور ثبتی و مستند سازی اموال منقول و غیر منقول استانداری .

9- تهیه و تنظیم گزارش های حقوقی مورد نیاز استاندار و واحدهای مختلف استانداری، معاونین و سایر مسئولین ذیربط واظهار نظر مشورتی .

10- ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور و ارائه گزارش نوبه ای و سالیانه جهت هماهنگی امور مربوطه .

11- رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های مردمی از طریق سامانه سامد(111) .

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۰۸