وظایف واحد سامد

1-دریافت و ثبت پیام های مردمی (شکایات، درخواست ها، انتقادات و پیشنهادات) از طریق تلفن سه رقمی 111

2-دریافت و ثبت نامه های کتبی مردمی که از طریق نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور و . . . در سامانه الکترونیکی سامد

3-بررسی پیام های مردمی و ارجاع آن به سازمان های مربوطه

4-پیگیری مستمر پیام ها و نامه های ارجاعی به دستگاه های اجرایی و واحدهای ستاد استانداری و انعکاس نتیجه

5-تشویق مردم به استفاده از تلفن111 برای بیان شکایات و درخواست ها به منظور کاهش مراجعات حضوری

6-ارائه مشاوره و راهنمایی ارباب رجوع

7-ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سامانه سامد به لحاظ میزان دقت و سرعت پاسخگویی

8- راهبری سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت

9-ارائه گزارش های موردی و دوره ای به نهاد ریاست جمهوری، مقام عالی استان و . . .

10-امکان سازي ملاقات های مردمی با استاندار محترم


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۰۶