اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط آقای سارانی مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری

چهارشنبه مورخ 1398/09/20 آقای سارانی مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.


امور شهری 111
امور شهری 111

۲۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۵۹