اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط آقای ریکی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی

دو شنبه مورخ 1398/09/18  آقای ریکی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.


آب روستایی
آب روستایی

 

۱۸ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۲۳