اخبار

جلسه بررسی مشکلات فرزندان ایثارگر شاغل در دانشگاه

جلسه مشترک دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی با ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی، معاونت توسعه آن دانشگاه و مشاور محترم امور ایثارگران استاندار به منظور رسیدگی به مشکلات فرزندان ایثارگران شاغل در دانشگاه در مورخ 1398/09/11 برگزار گردید.


علوم پزشکی
علوم پزشکی

۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۱۰