اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط آقای مهرداد جهاندیده مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

دو شنبه مورخ 1398/09/11 آقای مهرداد جهاندیده مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.


کار 111
کار 111
۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۲۸