اخبار

جلسه هم اندیشی آقای تجلیلی با آقای مهرداد جهاندیده مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

جلسه هم اندیشی آقای تجلیلی با آقای مهرداد جهاندیده مدیرکل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان در خصوص چگونگی پاسخگویی به سامانه 111 سامد، روز دو شنبه مورخ  1398/09/11 در محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید.


کار 111
کار 111

۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۲۵