اخبار

بازدیدآقای تجلیلی از حوزه انتخابیه شهرستان زاهدان

همزمان با دستور شروع انتخابات در روز یکشنبه مورخ 1398/09/10 جناب آقای تجلیلی دبیر هیأت بازرسی انتخابات استان، از حوزه انتخابیه شهرستان زاهدان بازدید و از نزدیک روند ثبت نام داوطلبان مجلس را بررسی نمودند.

در خاتمه، درجلسه نشست خبری رییس ستاد انتخابات استان شرکت نمودند.

 

۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۲۰