اخبار

جلسه هم اندیشی آقای تجلیلی با آقای دکتر عباسی مدیرکل بیمه سلامت استان

جلسه هم اندیشی آقای تجلیلی با آقای دکتر عباسی مدیرکل بیمه سلامت استان در خصوص چگونگی پاسخگویی به سامانه 111 سامد، روز یک شنبه مورخ  1398/09/10 در محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید.

بیمه سلامت

۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۱۴