اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط آقای دکتر عباسی مدیرکل بیمه سلامت استان

یک شنبه مورخ 1398/09/10 آقای دکتر عباسی مدیرکل بیمه سلامت استان از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.

بیمه سلامت

 بیمه سلامت

۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۲۸