اخبار

جلسه هم اندیشی آقای تجلیلی با آقای شه بخش مدیر عامل شرکت پرسی و ایران گاز و آقای ریگی مدیرعامل شرکت الیاس گاز استان

جلسه هم اندیشی آقای تجلیلی با آقای شه بخش مدیر عامل شرکت پرسی و ایران گاز و آقای ریگی مدیرعامل شرکت الیاس گاز استان در خصوص چگونگی پاسخگویی به سامانه 111 سامد، روز چهارشنبه مورخ  1398/09/06 در محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید.

گاز

۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۱۹