اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط آقای پالاش مدیرکل محترم بنیادشهید و امور ایثارگران استان

سه شنبه مورخ 1398/09/05 آقای پالاش مدیرکل محترم بنیادشهید و امور ایثارگران استان از ساعت 9:30 تا 12 ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.

بنیاد شهید

 بنیاد شهید

۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۲۰