اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط آقای گنجی فرماندار محترم شهرستان زابل

یک شنبه مورخ 1398/09/03 آقای گنجی فرماندار محترم شهرستان زابل از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.

فرماندار زابل

 فرماندار زابل

۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۱۳