اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط آقای عبادی مدیرکل محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)

سه شنبه مورخ 1398/08/28 آقای عبادی مدیرکل محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.


کمیته امداد 111

کمیته امداد 111

۲۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۱۳