اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط آقای نخعی فرماندارمحترم زاهدان

چهارشنبه مورخ  1398/08/01 آقای نخعی فرماندار محترم زاهدان به همراه معاونین ایشان و نمایندگان دستگاههای اجرایی از ساعت 10 تا 12  در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب دو روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.

 فرماندار 111


فرماندار 111
فرماندار 111
فرماندار 111

۲ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۳۵