اخبار

جلسه هم اندیشی آقای تجلیلی با آقای نخعی فرماندار محترم زاهدان

جلسه هم اندیشی آقای تجلیلی با آقای نخعی فرماندار محترم  زاهدان در خصوص چگونگی پاسخگویی به سامانه 111 سامد، روز چهارشنبه مورخ  1398/08/01 در محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید.

فرماندار 111

۲ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۲۳