اخبار

جلسه هم اندیشی آقای تجلیلی با آقای حسن کیخا شهردار محترم منطقه 1 زاهدان

جلسه هم اندیشی آقای تجلیلی با آقای حسن کیخا شهردار محترم منطقه 1 زاهدان در خصوص چگونگی پاسخگویی به سامانه 111 سامد، روز چهارشنبه مورخ  1398/07/03 در محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید.

شهردار

 

۸ مهر ۱۳۹۸ ۰۹:۵۸