اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط آقای مجتبی شجاعی فرماندار محترم شهرستان دلگان

چهار شنبه مورخ 1398/06/27 آقای مجتبی شجاعی فرماندار محترم شهرستان دلگان  از ساعت 10 تا 12  ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب دو روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.

دلگان

دلگان

۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۵۸