اخبار

جلسه هم اندیشی آقای تجلیلی با آقای مجتبی شجاعی فرماندار محترم شهرستان دلگان

جلسه هم اندیشی آقای تجلیلی با آقای مجتبی شجاعی فرماندار محترم شهرستان دلگان در خصوص چگونگی پاسخگویی به سامانه 111 سامد، روز چهارشنبه مورخ  1398/06/27  در محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید.

   

دلگان

۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۲۰