اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط آقای رخشانی مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان

سه شنبه مورخ  1398/06/26 آقای حمیدرضا رخشانی مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان به همراه آقای ارجمندی معاون ایشان از ساعت 10 تا 12  ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب دو روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.

 آموزش و پرورشآموزش و پرورش
آموزش و پرورش

۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۱۶