اخبار

جلسه هم اندیشی آقای تجلیلی با آقای حمیدرضا رخشانی مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان

جلسه هم اندیشی آقای تجلیلی با آقای حمیدرضا رخشانی مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان در خصوص چگونگی پاسخگویی به سامانه 111 سامد، روز سه شنبه مورخ  1398/06/26  در محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید.

 
آموزش و پرورش

 

۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۰۸