اخبار

دیدار آقای تجلیلی با شهردار زاهدان

یکشنبه مورخ 1398/04/23 مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی  استانداری به همراه معاون بازرسی و مدیریت عملکرد این دفتر ، با شهردار زاهدان دیدار نمود.

در این دیدار به ضرورت تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی در شهرداری تاکید شد. همچنین برخی از درخواست ها و نارضایتی های مردمی در رابطه با تاخیر در ترمیم روکش آسفالت مربوط به حفاری های شبکه گازرسانی در سطح شهر زاهدان و نیز بهسازی معابرجهت بررسی وپیگیری مطرح گردید .

آقای تجلیلی  مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ،بازرسی وامور حقوقی با اشاره به نواقص  تابلوهای راهنمایی خیابان های اصلی و فرعی در سطح شهر زاهدان که یکی ازمشکلات ومطالبات  مردم و مسافرین می باشدتاکید گردید .

در پایان این دیدار بر توجه به توسعه سرانه فضای سبز، اماکن تفریحی و زیبا سازی سطح شهر زاهدان و نیز استقرار سیستم های دولت الکترونیک به منظور حذف گلوگاه های فسادخیز در برخی دوایر مورد تاکید قرار گرفت.

شهرداری

۲۵ تیر ۱۳۹۸ ۰۸:۵۲