اخبار

جلسه هم اندیشی آقای تجلیلی با آقای محمدسلیم امراء مدیرکل محترم امورمالیاتی استان

جلسه هم اندیشی آقای تجلیلی با آقای محمدسلیم امراء مدیرکل محترم امورمالیاتی استان  در خصوص چگونگی پاسخگویی به سامانه 111 سامد، روز سه شنبه مورخ   1398/04/18 محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید.

 

مالیاتی

۲۴ تیر ۱۳۹۸ ۱۰:۰۶