اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط آقای رضا راحت دهمرده مدیرکل محترم ثبت احوال استان

چهارشنبه مورخ  1398/04/12 آقای رضا راحت دهمرده مدیرکل محترم ثبت احوال استان از ساعت 10 تا 12  در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب دو روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.

ثبت احوال

۱۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۰:۳۹