اخبار

جلسه هم اندیشی آقای تجلیلی با آقای رضا راحت دهمرده مدیرکل محترم ثبت احوال استان

جلسه هم اندیشی آقای تجلیلی با آقای رضا راحت دهمرده مدیرکل محترم ثبت احوال استان در خصوص چگونگی پاسخگویی به سامانه 111 سامد، روز چهار شنبه مورخ   1398/04/12 محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید.

ثبت احوال

۱۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۰:۳۵