اخبار

جلسه ملاقات مردمی مورخ 96/11/1 با حضور استاندار محترم

در تاریخ 96/11/1  دیدار مردمی با حضور استاندار محترم و معاونین محترم ایشان برگزار گردید.

در این جلسه متقاضیان به بیان مشکلات و درخواست های خود پرداختند.معاونین محترم و مدیران دستگاههای اجرایی به درخواست های مرتبط با حوزه کاری خود رسیدگی و دستورات لازم را صادر نمودند.

1/11/96

1/11/96

۴ بهمن ۱۳۹۶ ۱۲:۴۰