اخبار

جلسه ویدئو کنفرانس نشست حقوق شهروندی

 نشست حقوق شهروندی در نظام اداری با حضور رابطین ارزیابی واحد های ستادی استانداری و فرمانداری ها در روز یکشنبه راس ساعت 9 صبح مورخ 1396/10/10 به صورت ویدئو کنفرانس از طریق مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور برگزار گردید.

عکس جلسه ویدئو کنفرانس نشست حقوق شهروندی
عکس جلسه ویدئو کنفرانس نشست حقوق شهروندی

۱۷ دی ۱۳۹۶ ۱۲:۵۰