اخبار

استقبال پرشور مردم شهرستان زابل از ریاست محترم جمهوری

مردم ولایت مدار و مهماندوست شهرستان زابل از ساعات ابتدایی صبح روز شنبه 96/9/11 آماده میزبانی از ریاست محترم جمهوری و هیات همراه بودند .

سفر 

سفر 

سفر 

سفر

۱۲ آذر ۱۳۹۶ ۰۹:۴۸