اخبار

آغاز به کار ستاد پردازش سفر ریاست محترم جمهوری به استان

ستاد پردازش سفر ریاست محترم جمهوری به استان از ساعت 7 صبح روز شنبه مورخ 96/9/11 در محل سایت دکتر خشنودی شروع به فعالیت کرد .

   

  

  

سفر 

سفر 

سفر  

سفر  

۱۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۶:۴۵