اخبار

تشکیل جلسه آموزش کاربران ستاد پردازش سفر ریاست محترم جمهوری به استان

 

در تاریخ 96/9/9 جلسه آموزش کاربران ستاد پردازش در محل سالن آمفی تئاتر آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان توسط کارکنان دفتر بازرسی استانداری برگزار گردید .

سفر3 

سفر4  

سفر5

۱۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۶:۱۹