اخبار

تشکیل جلسه هم اندیشی سفر ریاست جمهوری به استان

در تاریخ دوشنبه مورخ 96/9/6 جلسه هم اندیشی در خصوص هرچه بهتر برگزار شدن سفر ریاست محترم جمهوری  به استان سیستان و بلوچستان در محل دفتر بازرسی , مدیریت عملکرد و امور حقوقی  با حضور سرپرست دفتر بازرسی و کارکنان  برگزار گردید .

سفر2  

سفر2

۱۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۶:۰۹