اخبار

جلسه کمیته مدیریت عملکرد ، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

جلسه کمیته مدیریت عملکرد ، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم به منظور بررسی شاخصهای عمومی و اختصاصی استانداری در مورخ 10/3/96 به ریاست سرکار خانم اشرفی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع و سایر اعضاء برگزار گردید.


کمیته
کمیته
کمیته
کمیته


۱۳ خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۲۳