اخبار

جلسه هم اندیشی اعضای هیات بازرسی انتخابات استان

جلسه هم اندیشی اعضای هیات بازرسی انتخابات استان در راستای هر چه با شکوه تر و سالم تر برگزار شدن انتخابات

انتخابات  

انتخابات

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۱:۱۵