اخبار

دیدار نوروزی مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی با کارکنان

جناب آقای ارجمندی در دیدار نوروزی با تعدادی از کارکنان دفتر بازرسی،مدیریت عملکرد و امور حقوقی ضمن تشکر و قدردانی از تلاش های مجموعه دفتر در سال 1395 ، برنامه ریزی را کلید رسیدن به اهداف دانستند و از همه کارشناسان دفتر خواستند تا بر اساس اولویت های کاری خود برنامه ای دقیق و مدون تهیه و آن را سرلوحه کار خود در سال جاری قرار دهند.

همچنین ایشان نو آوری و خلاقیت در انجام امور را موجب کاهش روزمرگی و ایجاد انگیزه دانستند.


دیدار نوروزی

۱۴ فروردین ۱۳۹۶ ۰۸:۲۶