اخبار

حضور مدیرکل محترم کتابخانه های عمومی استان در سایت سامد جهت برگزاری جلسه هم اندیشی و برنامه تماس برخط ۱۱۱

در راستای برنامه پاسخگویی مدیران به مطالبات مردم ، جناب آقای زارعی مدیرکل محترم کتابخانه های عمومی استان ،در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱٫۰۴٫۲۶ در برنامه تماس برخط ،حضور یافته و پاسخگویی مطالبات مردمی به صورت تلفنی بودند .  در این برنامه جناب آقای وثوقی     سرپرست محترم دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری در مورد موضوعات مرتبط با سامد و نحوه پاسخگویی به مشکلات مردم ، مطالبی را بیان نمودند.

جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی

۲۶ تیر ۱۴۰۱ ۱۶:۳۸