اخبار

حضور مدیرکل محترم امور عشایری استان به همراه مدیرکل محترم دامپزشکی استان در سایت سامد جهت برگزاری برنامه تماس برخط ۱۱۱

در راستای برنامه پاسخگویی مدیران به مطالبات مردم ، جناب آقای طوقی مدیرکل  محترم امور عشایری استان و جناب آقای دکتر حسینی مدیر کل محترم دامپزشکی استان ،در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ در برنامه تماس برخط ،حضور یافته و پاسخگویی مطالبات مردمی به صورت تلفنی بودند .  در این برنامه جناب آقای وثوقی     سرپرست محترم دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری در مورد موضوعات مرتبط با سامد و نحوه پاسخگویی به مشکلات مردم ، مطالبی را بیان نمودند.

تماس برخط

۲۵ تیر ۱۴۰۱ ۲۰:۱۴