اخبار

بازدید مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری از مجتمع مسکونی هامون ثمر

بازدید سرکارخانم انسیه قیاسی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری به همراهی دکتر احمد زاده دادیار حقوق عامه ، دکتر ریگی معاون خدمات شهری شهردار ، مهندس سنچولی شهردار منطقه ۳ و مهندس حسینی مدیر امور آبفای زاهدان از مجتمع مسکونی هامون ثمر

در این بازدید سرزده با مردم مجتمع گفتگو گردید و مشکلاتشان شنیده شد.

بازدید

۵ اسفند ۱۴۰۰ ۱۰:۲۹