اخبار

بازدید مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری از پروژه های بیمارستان خاتم الانبیا(ص)

⏺  بازدید مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری با مشایعت ریاست بیمارستان از پروژه های بیمارستان  خاتم الانبیا(ص)

✳  در این دیدار در خصوص تسریع در  تکمیل پروژه های بیمارستان  گفتگو گردید.

✳  انسیه قیاسی به همراه دکتر میرادی از پروژه ساختمانی MRI بیمارستان بازدید نمود.

✳  باتوجه به پیشرفت پروژه، امید است در ابتدای سال ۱۴۰۱ شاهد افتتاح واحد MRI وارائه خدمت به مردم استان باشیم.

بازدید

۲ اسفند ۱۴۰۰ ۱۲:۰۹