اخبار

بازدید مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری از اداره پست زاهدان

✳بازدید مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری از اداره پست زاهدان

این بازدید جهت بررسی بهبود وضعیت ارایه خدمت در پست به دنبال بازدید چند روز قبل انجام گردید.

اقدامات پیشنهادی اجرایی شده بود.

✅در این بازدید بر لزوم رعایت اصول پیشگیری از شیوع بیماری کروناواقدامات لازم جهت کاهش تراکم جمعیت تاکید گردید.

بازدید

۲۱ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱:۰۲