اخبار

بازدید مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری از دفتر استاندارد در گمرک

⏺بازدید مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و معاون بازرسی این دفتر از دفتر استاندارد در گمرک

✅در این بازدید نحوه صدور مجوز های بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت.

بازدید

۲۱ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱:۰۰