اخبار

بازدید مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری با همراهی مدیرکل محترم گمرک زاهدان از انبارهای گمرک

⏺بازدید مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی  استانداری و معاونت بازرسی این دفتر با همراهی مدیرکل محترم گمرک زاهدان از انبارهای گمرک

✅در این بازدید چگونگی صدور گواهی های گمرکی و ترخیص کالا مورد بررسی قرار گرفت۰

✅ باتوجه به اهمیت موضوع مرز، افزایش واردات کالا و کمبود فضا از انبار ها بازدید میدانی بعمل آمد.

✅در این بازدید بر توسعه انبارها و رفع موانع ترخیص بموقع کالاها تاکید گردید.

بازدید

۲۱ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۵۶