اخبار

نشست هم اندیشی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با مدیر کل دفتر سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری

نشست هم اندیشی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با  مدیر کل دفتر سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری برگزار گردید. 

در این دیدار  در خصوص شرایط سیاسی استان ،انتخابات و نحوه ارزیابی عملکرد فرمانداران  بحث و تبادل نظر گردید.

هم اندیشی

۶ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۰۷