اخبار

برگزاری جلسه رفع اختلاف فیمابین دستگاه های اجرایی در محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

برگزاری جلسه رفع اختلاف فیمابین دستگاه های اجرایی با مسئولین جا به جایی شبکه برق پس از تعریض جاده ها علی الخصوص بلوار خلیج فارس

جلسه حل اختلاف
جلسه حل اختلاف
جلسه حل اختلاف

۲ بهمن ۱۴۰۰ ۱۲:۵۶