اخبار

نشست هم اندیشی معاون محترم سیاسی و اجتماعی و مدیران زیر مجموعه با سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری

نشست هم اندیشی معاون محترم سیاسی و اجتماعی و مدیران زیر مجموعه با سرپرست دفتر مدیریت عملکرد،  بازرسی و امور حقوقی استانداری
_  دراین دیدار از حضور جناب آقای بامری جهت اهمیت به پاسخگویی و حضور در سامانه سامد،  تقدیر و تشکر گردید. و بر لزوم پاسخگویی فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی  به منظور حفظ  وتکریم حقوق شهروندی تأکید شد.

هم اندیشی

۲۸ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۲۴