اخبار

بازدید مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی از پایانه و بازارچه مرزی میلک

بازدید انسیه قیاسی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی از پایانه و بازارچه مرزی میلک و بررسی فرایندها و موانع موجود در امر مبادلات کالا و تجارت مرزی در این منطقه، در روز یکشنبه مورخ 1400/10/19.

بازدید

۲۰ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۲۶