اخبار

بازدید سرزده سرکار خانم دکتر قیاسی، سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی از بیمارستان های زاهدان

بازدید سرزده سرکارخانم دکتر قیاسی سرپرست دفتر مدیریت عملکرد،  بازرسی و امور حقوقی استانداری به اتفاق سرکارخانم دکتر کیخا سرپرست نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از اورژانس و بخشهای مختلف بیمارستان های خاتم الانبیا (ص) و علی ابن ابیطالب (ع)، در این بازدید روند درمان بیماران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.


بازدید
بازدید
بازدید

۱۸ دی ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰