اخبار

دیدار مدیر کل و معاونت دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با ناظر گمرکات و مدیر کل گمرک استان

روز شنبه مورخ 1400/05/16 دیدار جناب آقای گنجی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی به همراه جناب آقای کیخایی معاونت بازرسی این دفتر  با جناب آقای خاشی ناظر گمرکات و مدیر کل گمرک استان و بحث در خصوص مسایل و مشکلات پیرامون گمرک و تجارت

دیدار
دیدار

۱۷ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۱۵