اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)

دوشنبه مورخ 1400/03/10 پاسخگویی به سامانه 111 توسط جناب آقای عبادی مدیرکل محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سیستان و بلوچستان

پاسخگویی بر خط


۱۳ خرداد ۱۴۰۰ ۰۷:۰۱