اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیرکل سازمان انتقال خون استان

یکشنبه مورخ 1400/03/09 پاسخگویی به سامانه 111 توسط سرکار خانم خسروی مدیرکل محترم سازمان انتقال خون استان سیستان و بلوچستان
پاسخگویی بر خط

۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۴۰